Michaël

Heungens

weduwnaar van Simone De Smet

Geboren te Zele

 op   3 december 1927

Overleden te Lokeren

 op   23 mei 2019

Begrafenis informatie: De plechtige uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de O.-L.-VROUW van ZEVEN WEEËN PAROCHIEKERK te ZELE-KOUTER (Koevliet) op woensdag 29 mei 2019 om 10.00 uur
Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de rouwkapel van de kerk vanaf 9.30 uur
Na de plechtigheid zal de teraardebestelling plaatsvinden op het kerkhof van Zele-Centrum.

Begroeting informatie: Volgens de wens van Michaël is er geen gelegenheid tot groeten in het funerarium.

Rouwbrief Rouwbetuiging